Facebook

За нас

Oбщинското предприятие „РУСЕ АРТ” е сформирано с Решение № 204, прието с Протокол № 12/21.06.2012 г. на ОбС – Русе от четири отделни общински предприятия и звена – „Радио Русе”, ОП „АРТ”- звено “Реклама”, звено „Туризъм” и ОП „Доходно здание”. С Решение № 382, прието с Протокол № 18/13.12.2012 г. на ОбС – Русе се добавят още две нови звена в структурата на предприятието – „Клуб на дейците на културата” и „Общински духов оркестър-Биг бенд Русе”. Така създаденото предприятие е структурирано от шест отделни предприятия и звена с разнородна дейност, които във времето успяха да се обединят и заработят като един екип.

Предмет на дейност на Общинско предприятие „Русе арт”:

Популяризиране на региона като привлекателна дестинация за фестивален, конферентен и културен туризъм в съответствие с новата управленска програма на Общината
Изпълнение на Програмата за развитие на туризма на Община Русе
Иницииране, организиране и реализиране на събития в сферата на културата чрез Клуба на дейците на културата
Развитие на Общинския духов оркестър като съвременен Биг-Бенд състав; техническо осигуряване на фестивали, празници, концерти в Доходно здание;
Изграждане на външни сцени и други съоръжения за прояви на открито и закрито, свързани с културния календар на Общината
Стопанисване и отдаване под наем на помещения в Доходно здание за театрални представления и други сценични, културни, развлекателни и конгресни събития;
Рекламно-информационна дейност чрез радио и осъществяване на дейности, свързани с реализирането на външната реклама, набиране на рекламодатели и изготвяне на договори за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ под 3 кв. м., разположени на общински терени.