Facebook

Клуб на дейците на културата

Клубът на дейците на културата - Русе е учреден на 19. 12. 1924 г. по инициатива на писателя Добри Немиров (роден в гр. Русе), председател на Съюза на българските писатели. До 1944 г. носи името Дом на изкуствата и печата, след което приема сегашното си название. Председател на първото клубно настоятелство е видният културен деятел Христо Стоянов, по това време кмет на Русе. Най-важната цел на новото сдружение е "да създава обстановка за по-тясно сближение между русенските творци", а те от своя страна "да действат с общи сили за напредъка на родното изкуство и печат, да будят и развиват интересите към тях в града".

Тези клаузи от първия клубен устав не са изгубили своята актуалност и значение до сега. В своята дългогодишна история КДК - Русе заема трайно място в културния живот на общината, а в определени периоди авторитетът му има национално измерение. Съвременните задачи и дейност на клуба са да посредничи между общинските, регионални и държавни културни институти при обмен на идеи и проекти в сферата на изкуството и културата; да подпомага и стимулира русенските творци за участието им в различни проекти и инициативи от местен, национален и международен характер; да осъществява концертна и образователно-познавателна дейност в областта на изкуствата и културата; да участва със специфичните си форми в програмите, заложени в общинския културен календар; да разработва идеи и инициативи за синтез между различните жанрове и видове изкуство.

Всичко това КДК - Русе реализира в своя календарен план и репертоарен афиш чрез различни артистични изяви:

концерти
рецитали
творчески вечери и портрети
авторски промоции
юбилейни чествания на творци и годишнини
тематични цикли
срещи с изтъкнати деятели на изкуството и културата
предпремиерни вечери
камерни театрални и музикални спектакли
експериментални и синтетични форми
кинолектории.