Facebook

Доходно здание

Емблематичната за гр. Русе сграда е дом на редица културни събития

Доходно здание е ценен архитектурен паметник, изграден по проект на виенския архитект Петер Паул Бранк. Построено е в периода 1898 – 1902 г. в централната част на град Русе. Името произлиза от идеята сградата да носи на тогавашното училищно настоятелство доходи от наемите за предвидените магазини, театрален салон, библиотека и казино.

В днешно време Доходно здание е паметник на културата и е един от символите на града, редом с Паметника на Свободата. Фасадата на сградата е в стил неокласицизъм, украсена с пластични орнаменти и архитектурни детайли, характерни за края на 19 век. Седемте фигури на Доходно здание, символизиращи изкуството, науката, земеделието, занаятите, търговията, отбраната и по̀лета на духа, продължават да дават основните насоки за полезността на сградата, а именно: място за културни събития, концерти и театрални постановки, място за конференции и изложения, място за изложби и други художествени изяви.

 

 

Капацитетът на залите в Доходно здание е следният: 

  • Голяма зала – 650 места;
  • Камерна зала – 180 места;
  • Малка зала – 60 места;
  • Зала Европа – 300 места.

Доходно здание разполага и с 5 елегантни фоайета, подходящи за срещи, малки събития, коктейли. В централното фоайе се организират временни изложби и изложения. Сградата на Доходно здание е подходящо място за провеждане на конференции, кръгли маси и други събития.

В Доходно здание се помещава и Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе.