Facebook

Външна реклама и Техническо осигуряване и външни сцени

Възможности за визуална реклама в гр. Русе

Структурните звена „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени“ в ОП „Русе арт“ са правоприемници на създадената през 60-те години на миналия век в град Русе културна институция „Културен отдих и художествена украса“, като са съхранили и усъвършенствали дейността си през годините.
Градско предприятие „Културен отдих и художествена украса“ в Русе е основано през 1960 г., с цел да организира почивките, културните развлечения и увеселения на трудещите се. КОХУ се грижи за увеселителните съоръжения – Зала на смеха, Виенско колело, люлки, атракционно влакче и др. в Младежкия парк, плажовете и плаващия басейн; организира екскурзии в страната; организира забави, карнавали, ревюта; изработва плакати, лозунги, отговаря за художественото оформление на площади и улици по време на тържества – манифестации.
След 1990-та година предприятието се реорганизира и трансформира в Общинско звено „Култура, атракция, реклама“ /КАРЕ/, като правоприемник на КОХУ. През годините предприятието се трансформира в Общинско предприятие „КАРЕ“, „КАРЕ“ ЕООД, Общинско предприятие „Атракции, реклама, туризъм“ и от 2012 година – ОП „Русе арт“, като специализирани звена на Община Русе.
Основната дейност на тези предприятия се концентрира в управление и рекламна дейност на територията на Община Русе, извършване на рекламни услуги, организиране мероприятия за отдих и техническо обезпечаване провеждането на фестивали, празници, концерти, външни сцени и други културно-атракционни прояви на открито, съгласно културния календар на общината.

 

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ. ВИДОВЕ ВЪНШНА РЕКЛАМА. ОБЩЕСТВЕНИ ТАБЛА. СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ И ДРУГИ