Facebook

Община Русе набира предложения за Награда „Русе“ и „Млад творец“ 2022

Публикация   12:25     05 Апр, 2022 /     ОП „Русе Арт“   /     11

На 10 май изтича срокът за прием на предложения за тазгодишните носители на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“, които Община Русе връчва ежегодно на тържествена церемония на 24 май.

С Награда „Русе“ се удостояват български и чуждестранни граждани със заслуги в областта на изкуството и културата, образованието и науката за значителен принос за издигане авторитета на гр. Русе. Наградата се връчва на лица и организации и/или екипи, за постижения в следните категории в периода от 10 май на предходната година до 10 май на текущата година:

1. Изкуство и култура:

 1. Литература и публицистика – 1 индивидуална;
  1. Сценични изкуства
   1. Театър – 1 индивидуална;
   1.  Музика и танц – 1 индивидуална;
  1. Изобразителни и визуални изкуства – 1 индивидуална;
  1. Архитектура – 1 индивидуална;
  1. За изключителен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата – 1 индивидуална;
  1.  За творчески екип – 1 колективна.

2. Образование и наука:

2.1. Предучилищно и начално образование - 1 индивидуална;

2.2. Основно и средно образование - 1 индивидуална;

2.3. За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното и средното – 1 индивидуална;

2.4. За образователна институция, научен  или учителски екип – 1 колективна;

2.5. За учителски екип от основни, средни училища и гимназии – 1 колективна;

2.6. Висше образование и наука – 1 индивидуална;

2.7. За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука – 1 индивидуална.

Удостоените с Награда „Русе“ 2021 ще получат бронзова статуетка по авторски проект и изработка на скулптора Георги Радулов, диплом и парична премия, както следва:

1. За индивидуална награда – 500 лв.

2. За колективна награда – 1000 лв.

3. За изключителен принос и дългогодишна дейност – 600 лв.

Награда „Русе“ не се връчва на лица и организации, удостоявани със същата награда в предишни години.

Награда „Млад творец“ отличава млади русенски творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години с високи творчески и артистични постижения. Тя е учредена в памет на актьорите Яна и Георги Стефанови и се придружава от парична сума в размер от 600 лв. и награден знак, осигурени от тяхното семейство.

Предложенията за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ се депозират в Деловодството на Община Русе в запечатан плик с четливо изписана номинационна категория.Те трябва да съдържатизчерпателна аргументация и да бъдат изготвени от организации и институции, работещи в съответните области.

Регламентът за двете награди е уреден в Наредба № 17 за символиката на Община Русе, последно изменена с Решение № 426 от Протокол № 20/25.03.2021 г. на Общински съвет – Русе.

Културен Афиш
Русе отбелязва 24 май с празнични събития и връчване на награди на изявени творци и ученици

Прочети още