Facebook

Експерти обсъдиха възможностите за развитие на Община Русе в областта на екологията, културата и туризма

Публикация   12:00     29 Апр, 2022 /     ОП „Русе Арт“   /     11

В рамките на подготовката на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г. местната администрация инициира две нови онлайн фокус групи. Във връзка с изпълнението на подхода „отдолу-нагоре“ бяха проведени срещи по темите „Екология и опазване на околната среда“ и „Култура и туризъм“ с участници с различен профил, съобразен с изискванията на метода на изследване.

В събитието, посветено на „Екология и опазване на околната среда“, бяха представени основните институции, имащи отношение по темата, както и Русенския университет. Обсъдени бяха готовността на Програма „Околна среда“ 2021-2027 и наличието на готови проектни предложения към секторните документи на Община Русе. При формулирането на мерките на ПИРО стремежът ще бъде осигуряване на максимална възможност за включване на предложения, целящи подобряването на околната среда. Сред идеите, които отговарят на приоритетите на бъдещата програма „Околна среда“, е създаването на центрове за повторна употреба, където да се приемат и обновяват мебели, които могат да са полезни, а не директно депонирани.

В срещата, посветена на „Култура и туризъм“, бяха обсъдени двете големи теми за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, особено в сградите с културни функции, и дигитализацията на фондовете. Докато за първата тема е необходима подготовка на технически проекти, при дигитализирането има наличен опит. Значителен принос за неговата реализация ще прибави и стартирането на проекта на Община Русе в широко партньорство с културни институти от града - "Oпазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне" по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Всички участници в двете фокус групи бяха поканени да представят конкретните си проектни предложения по образците в специализираната секция, посветена на ПИРО, която може да бъде открита на сайта на Общината. Формулярите бяха публикувани през март и ще бъдат отворени до 4 май.

Културен Афиш
XVII Международен танцов фестивал

Прочети още