Facebook

28 проекта са одобрени по Програма „Култура“ 2022

Публикация   11:07     02 Юни, 2022 /     ОП „Русе Арт“   /     8

28 проекта от общо 38 постъпили предложения в областта на културата и изкуството ще финансира тази година Община Русе по Програма „Култура“. 24 от тях са в направление „Творчески проекти“ и четири – в направление „Международни фестивали“.

Постъпилите 38 проектни предложения бяха разгледани от две комисии – 4-членна комисия за установяване на административно съответствие и допустимост на кандидатите и проектните предложения и 7-членна комисия за оценяване и класиране. Селекцията на допуснатите от административната комисия проекти се осъществи, като те първо бяха оценени самостоятелно и независимо един от друг от трима външни експерти, а след това комисията за оценяване и класиране заседава в пълен състав и финализира класирането на проектите.

Одобрените суми за финансиране от Община Русе са разпределени в низходящ ред на класирането до изчерпване на утвърдените с решение на Общинския съвет финансови средства от бюджета на Община Русе по Програма „Култура“ в размер на 110 000 лв.

Предстои да бъде издадена заповед на кмета на Община Русе за финансиране на  одобрените проектни предложения и да бъдат сключени договори със съответните организации. Същите се задължават да представят в Деловодството на Общината съдържателен и финансов отчет в едномесечен срок след реализацията на проектите си, но не по-късно от 10 декември 2022 г.

Пълните списъци с одобрени и неодобрени проекти вижте тук.

Културен Афиш
Русе отбелязва 24 май с празнични събития и връчване на награди на изявени творци и ученици

Прочети още