Facebook

До 31 май се приемат предложения за Национална литературна награда „Елиас Канети” 2023

Публикация   13:12     26 Ян, 2023 /     ОП „Русе Арт“   /     46

Община Русе стартира приема на предложения за носители на Националната литературна награда „Елиас Канети“ в срок до 31 май.

Наградата е учредена от Община Русе и Международно дружество „Елиас Канети” през 2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе писател нобелист Елиас Канети, като се присъжда на всеки 2 години в 2 категории: белетристика и драматургия – за творби, публикувани и реализирани за първи път в България в периода от 1 юни 2021 до 31 май 2023.

Пълният регламент на конкурса се съдържа в Наредба № 17 за символиката на Община Русе и е публикуван на сайта на Общината, от където може да бъде изтеглен и формулярът за кандидатстване. Към него трябва да бъдат приложени една снимка и творческа справка на автора, както и 7 екземпляра от предложената за награда творба (книга/драма). Предложенията за награда „Елиас Канети“ се изготвят от творчески съюзи, културни институти, издателства, университети и научни институти.

Съгласно регламента на наградата предложенията се оценяват от комисия в състав двама литературни критици, един театрален критик, изтъкнат български автор, носител или номиниран за Националната литературна награда „Елиас Канети”, един представител на Международно дружество „Елиас Канети”, един представител на Общински съвет – Русе, посочен от Постоянната комисия по култура, както и един представител на Община Русе.

НЛН «Елиас Канети» се придружава от диплом, статуетка и парична награда в размер на 5 000 лв. за белетристика и 2 000 лв. за драматургия, като големият победител от последното издание на конкурса през 2021 беше Иван Станков за книгата „Вечерна сватба”.

Предложенията се подават в срок до 31 май 2023 г. на адрес: Русе 7000, ул. «Цариброд» 3, Община Русе – отдел «Култура», за НЛН «Елиас Канети».

Пълният регламент на конкурса и формулярът за кандидатстване са публикувани в сайта на Община Русе: https://obshtinaruse.bg/nln-elias-kaneti

Културен Афиш
Русе отбелязва 24 май с празнични събития и връчване на награди на изявени творци и ученици

Прочети още