Facebook

Община Русе набира предложения за Награда „Русе“ и „Млад творец“ 2023

Публикация   11:05     07 Апр, 2023 /     ОП „Русе Арт“   /     11

На 10 май изтича срокът за прием на предложения за тазгодишните носители на Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“, които Община Русе връчва ежегодно на тържествена церемония на 24 май.

С Награда „Русе“ се удостояват творци, дейци, творчески екипи със заслуги в областта на изкуството и културата, образованието и науката за значителен принос за издигане авторитета на гр. Русе. Наградата се връчва на лица за постижения в периода от 10 май на предходната година до 10 май на текущата година. Награда „Русе“ не могат да получават лица и организации, удостоявани със същата награда в предишни години.

Наградата се връчва в две области, както следва:

1. Изкуство и култура:

1.  Литература и публицистика – 1 индивидуална: проза, поезия, 

     драматургия, превод, журналистика и културно-историческо наследство; 

2. Сценични изкуства – 1 индивидуална награда: театър, опера, оперета,      

    мюзикъл, куклен театър, танц, музика;                  

3. Визуални изкуства – 1 индивидуална награда: изобразително изкуство,

    архитектура, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство;

 4. Изключителен принос в областта на изкуството и културата:   

   1 индивидуална награда;

2. Образование и наука:

1. Постижения в областта на предучилищно, начално, основно

    образование: 1 индивидуална награда;

2. Постижения в областта на гимназиалното и висшето образование:   

    1 индивидуална награда;

3. За научен и учителски екип: 1 колективна награда;

4. Изключителен принос в областта на образованието:

    1 индивидуална награда

Удостоените с Награда „Русе“ 2023 ще получат бронзова статуетка по авторски проект и изработка на скулптора Георги Радулов и диплом.

Наградата „Млад творец“ отличава млади русенски творци в областта на изкуствата и културата на възраст до 30 години с високи творчески и артистични постижения. Тя е учредена в памет на актьорите Яна и Георги Стефанови и се придружава от парична сума в размер от 600 лв. и награден знак, осигурени от тяхното семейство. 

Предложенията за Награда „Русе“ и Награда „Млад творец“ се депозират в Деловодството на Община Русе в запечатан плик с четливо изписана номинационна категория и следва да съдържат изчерпателна аргументация, както и да бъдат изготвени от организации и институции, работещи в съответните области.

Регламентът за двете награди е уреден в Наредба № 17 за символиката на Община Русе, последно изменена с Решение № 1167 от 13.12.2022 на Общински съвет – Русе.

Културен Афиш
XVII Международен танцов фестивал

Прочети още