Facebook

Инициативата „Да спасим децата и Русе от дрогата“ обявява конкурс за плакат, рисунка и кратък видеоклип

Публикация   09:57     17 Ян, 2024 /     ОП „Русе Арт“   /     14

Стимулиране на творческия потенциал и изява на младежите по теми, свързани с превенция на злоупотребата с психоактивни вещества и борбата със зависимостите, е основната цел на конкурса на Инициативата „Да спасим децата и Русе от дрогата“. Той е за изработване на плакат, рисунка и кратък видеоклип на тема: „Аз и моето семейство - успешни в предизвикателствата на новото време!“.

Конкурсът насърчава младите хора чрез демонстрация на креативност и индивидуалност да изразят своите идеи за начините, по които заедно със своите семейства се справят с предизвикателствата на новото време. Идеята за конкурса е на сайта Akcent.bg, а партньори в инициативата са Регионално управление на образованието - Русе, Регионалната здравна инспекция, Областна администрация, Община Русе, БЧК-Русе, Общински младежки дом, ОД на МВР-Русе, НПО.

Право на участие в конкурса имат ученици от 5 до 10 клас, които ще бъдат оценявани в две възрастови категории: от 5 до 7 клас и от 8 до 10 клас. Участието е индивидуално, като всеки участник изпраща една своя разработка.

По преценка на автора текст с подтема и/или мотото на конкурса могат да са част от композицията на самия плакат. Форматът за отпечатване за плаката и рисунката трябва да е 50 х 70 см, (хоризонтален и вертикален вариант), като размерът на файла не трябва да е по-голям от 20 MB. При участие с кратък видеоклип продължителността му не бива да надвишава 60 секунди, а максималната му големина следва да е до 25 МБ. Съдържанието на видеоклиповете трябва да отговаря на общоприетите морални норми.

Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

  1. трите имена на автора;
  2. дата и година на раждане;
  3. учебно заведение, град, клас;
  4. заглавие на плаката/видеото;
  5. адрес за кореспонденция, и-мейл адрес и телефон.

Творбите на участниците се изпращат по електронен път на e-mail: safezaedno2022@gmail.com, като срокът за приемането им е от 16 януари до 15 февруари 2024 г.

Плакатите, рисунките и кратките видеоклипове ще бъдат оценявани от компетентно жури от специалисти в сферата на визуалните изкуства, избрани от Регионалното управление на образованието. Резултатите ще бъдат обявени през месец февруари на сайта на РУО и РЗИ-Русе. На официалното награждаване на победителите в конкурса ще бъдат връчени предметни награди и грамоти - първа, втора и трета награда за всяка възрастова група. Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба. Организаторите си запазват правото да ползват разработките за целите на конкурса в информационни кампании или други публични активности, насочени към борбата с употребата на наркотични вещества, както и за повишаване на здравните знания и изграждане на нагласи за водене на здравословен начин на живот.

За допълнителна информация и контакт: Румен Николаев, e-mail: info@akcent.bg.

Културен Афиш
XVII Международен танцов фестивал

Прочети още