Facebook

Община Русе започва набирането на проектни предложения по Програма „Култура“ 2024

Публикация   10:55     29 Фев, 2024 /     ОП „Русе Арт“   /     14

Община Русе обявява конкурс за финансиране на проектни предложения в областта на изкуствата и културата. Желаещите ще могат да кандидатстват в две основни направления – международни фестивали в областта на изкуствата /максимален размер на финансиране – 12 000 лв./ и творчески проекти в областта на изкуствата и културата /максимален размер на финансиране – 5 000 лв./.

През настоящата 2024 г. собственият принос на кандидатстващите организации по Програма „Култура“ ще продължи да бъде 20 %. За втора поредна година правилникът на програмата дава възможност на желаещите да кандидатстват с проекти до 2 000 лв. да бъдат освободени от собствено съфинансиране. Кандидатите, които получават средна оценка под 50% от максимално допустимия брой точки, отпадат от класирането. Крайният срок за участие в конкурсната процедура е 29 март 2024 г., като документите следва да се депозират в Деловодството на Община Русе. Срокът за отчитане на дейностите по Програма „Култура“ е 1 декември на текущата година.

Съгласно правилника на Програма „Култура“ е възможно документи за кандидатстване да се изпращат и по електронен път на е-мейл: programa.kultura@ruse-bg.eu, като задължителното изискване в случая е наличието на електронен подпис. Необходимите документи за кандидатстване и правилникът на Програма „Култура“ са публикувани на сайта на Община Русе в раздел „Култура“ – https://obshtinaruse.bg/programa-kultura.

Информационен ден, разясняващ условията за кандидатстване, ще се проведе на 7 март /четвъртък/ от 11 ч. в зала „Култура“ на Община Русе /ул. „Цариброд“ 3/.

Програма „Култура“ подкрепя развитието на културния процес на територията на община Русе, като насърчава културното многообразие, стимулира въвеждането на иновативни практики, създава условия за мобилност на артисти и творчески формации.

Културен Афиш
XVII Международен танцов фестивал

Прочети още